» » ยป

Settling Overdue Chico CA

I am a student who has gotten into debt from being a student. My question is, I have debt collectors sending me settlement balances, if I pay these balances offered, will this wipe out the debt in full and what kind of marking will appear on my credit report?

Aurtion Solutions
(530) 898-0220
1074 East Ave
Chico, CA
 
Credit Bureau Services
(530) 673-5050
589 East Ave
Chico, CA
 
Community Housing & Credit Counseling Center
(530) 891-4124
1001 Willow St
Chico, CA
 
Wilson J B Butte County Credit Bureau Corp
(530) 342-0132
310 Flume St
Chico, CA
 
Bankruptcy Service Gold And Hammes
(408) 297-8750
1570 The Alameda Ste 223
San Jose, CA
 
CCA Collections Agency
(530) 894-5779
1050 Columbus Ave
Chico, CA
 
A R Credit Collections Bureau Inc
(530) 345-4152
170 E 2nd Ave
Chico, CA
 
Statewide Collection Bureau
(530) 532-0922
585 East Ave
Chico, CA
 
A American Debt Consolidation
(530) 343-8720
301 Broadway St
Chico, CA
 
Assist U Practice
(562) 984-2024
4401 Atlantic Ave
Long Beach, CA